Rekolan tila
Polttopuuta ja haketta Tammelasta

Maatalous

Rekolan tilan pellot sijaitsevat Tammelan kunnan ja Someron kaupungin alueella, ja maatila koostuu kolmesta erillisestä tilakokonaisuudesta. Päätila sekä kotimme on Kaukolan kylässä Tammelassa, missä peltoa on viljelyksessä 22 ha. Toinen tila sijaitsee Liesjärvellä Tammelassa, missä peltoa on 17 ha. Kolmas tila sijaitsee Somerniemellä Somerolla. Siellä peltoa on viljelyksessä 40 ha. Liesjärvellä viljelemme myös 14 vuokrahehtaaria. Yhteensä tilalla on siis viljelyksessä 93 ha peltoa.
Viljelykasvejamme ovat rehuohra ja nurmi. Peltoviljelyä suunnitellaan ja toteutetaan taloudellisen kannattavuuden sekä ekologisen vaikutuksen perusteella. Viljelemme ympäristösitoumuksen vaatimusten mukaisesti.
Peltoviljelyssä pyritään jatkuvasti pienentämään työmäärää sekä kustannuksia kaikissa työvaiheissa. Olemme huomanneet, että tämä ohjenuora on usein myös ekologisesti kestävä. Muokkausta on kevennetty, eikä kyntöä tehdä enää juuri lainkaan. Tämä on parantanut maan rakennetta ja pienentänyt työmäärää huomattavasti. Viljelemämme vilja myydään tuoreena suoraan läheisille kotieläintiloille, ja nurmi hyödynnetään naapuritilan nautojen ja lampaiden laitumena ja säilörehuna.
Viljelemme sekä luonnonsuojelullisesti että maisemallisesti arvokkailla alueilla Pyhäjärven, Liesjärven ja Oinasjärven rannoilla. Meille on tärkeää hoitaa viljely niin, että nämä järvet ja maisemat säilyvät myös jälkipolville. Pelloillamme on tällä hetkellä yksi laskeutusallas sekä 6,5 ha lannoittamatonta luonnonhoitonurmea järvenrantapelloilla.